Po - Pá: 7 - 15 +420 315 696 770 sunap-plasty@sunap-plasty.cz

Plastové součástky ožívají - originální kalendář Aktuality


Plastové součástky v dětských ručičkách ožívají a vzniká originální kalendář 2020

I vyřazené plastové součásti Sunap nacházejí rozmanitá využití. Například si s nimi velmi rády hrají děti a my jim to ochotně umožňujeme. Při hře s naším různorodým “stavebním materiálem” nejsou děti omezovány žádnými pravidly a mohou tak naplno rozvíjet svoji kreativitu. Učí se improvizaci, prohlubují vynalézavost a kombinační schopnosti.

Průkopníky stavění z vyřazených plastových dílů byli MLADÍ VYNÁLEZCI z Neratovic. Součásti se rovněž uplatnily na putovních výstavách ORBIS PICTUS PLAY a jako interaktivní doprovod řady regionálních výstav.

Tento kalendář vznikl ve spolupráci s nově založeným kroužkem RECYKLOHRANÍ

při ZŠ v KOSTELCI nad Labem. Podklad vytvořily děti ze školní družiny pod vedením zapáleného pedagoga, který propojuje hru s osvětou. Názorně tak děti seznamuje s problematikou recyklace a šetřením zdrojů

SUNAP plasty | 13.1.2020