Pro nábytek, strojírenství a elektronikuDržitelem certifikátu ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001
SUNAP - plastové součástiSUNAP - plastové součástiSUNAP - plastové součástiSUNAP - plastové součástiSUNAP - plastové součástiSUNAP - plastové součásti

Z naší nabídky tiskovin

07/2006A Celkový přehled
(pdf 2.6 mb)
A Celkový přehled
07/2005Nohy stolů
(pdf 925.4 kb)
Nohy stolů
03/2010Nožičky a dorazy
(pdf 577.3 kb)
Nožičky a dorazy
více ...
Hlavní strana > O společnosti > Politika společnosti

Politika společnosti

Naše firma se již od roku 1991 specializuje na distribuci a zakázkovou výrobu drobných plastových dílů pro různé průmyslové obory a výrobní činnosti v České a Slovenské republice. Již od svých prvopočátků bylo vždy na prvním místě uspokojování potřeb a očekávání jak zákazníků, tak i potřeb firmy a jejich pracovníků. Po celou dobu své existence se snažíme udržovat vysokou kvalitu svých služeb charakterizovanou šíří sortimentu, snahou zajistit optimální dodací lhůty, technickým poradenstvím na odpovídající úrovni a kvalitními lidmi s vysokou úrovní komunikace se zákazníky i dodavateli.

Naši snahu o neustálé zvyšování kvality, ale i vytváření optimálního a bezpečného pracovního prostředí pro své zaměstnance a šetrného působení na živ. prostředí jsme se rozhodli podpořit zavedením a certifikací integrovaného systému řízení zahrnujícího jakost, bezpečnost práce a ochranu životního prostředí. Tento systém chceme důsledným uplatňováním systémových principů stále zdokonalovat a tím zvyšovat důvěryhodnost naší firmy. Každoročním stanovením cílů a nutných zdrojů pro jejich realizaci, přezkoumáním jejich plnění v rámci funkčního systému řízení je zajišťován koncepční rozvoj a neustálý vývoj firmy. V rámci tohoto systému je dbáno na sledování a plnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů a v případě potřeby jejich zapracování do firemní dokumentace.

Pro další vývoj firmy je naší vizí do budoucna:

V oblasti jakosti:

Nejen udržet ale stále posilovat pozici významného dodavatele standardních plastových součástí pro výrobce, velkoobchody a maloobchody.

Toho chceme dosáhnout následujícím způsobem:

 • se stálým důrazem na každodenní kvalitu odváděné práce pružně přizpůsobovat nabídku sortimentu dle potřeb zákazníků, v předstihu reagovat na požadavky trhu. S tím souvisí také prohlubování odborných znalostí.
 • dlouhodobým a uvážlivým řízením vztahů s dodavateli zvyšovat schopnost firmy kvalitně dodávat
 • vytvářením optimálních pracovních a sociálních podmínek vybudovat stabilní kolektiv pracovníků, kteří se ztotožňují s firmou a její politikou
 • vzděláváním zaměstnanců u nich vytvořit vědomí spolutvůrce dobrého jména firmy a tím zajišťovat propagaci firmy tím nejlepším možným způsobem - kladnými referencemi spokojených zákazníků
 • motivačními pobídkami podporovat snahu o soustavné snižování nákladů a hledání rezerv a tím zvyšovat konkurenceschopnost firmy

V oblasti bezpečnosti práce:

Samozřejmostí je a vždy musí být předcházení pracovních úrazů a jiných nehod včasným podchycením rizik, plněním určených povinností a pravidelným připomínáním a kontrolou nutných opatření.

Účinnou prevenci nasměrovat nejen do oblasti bezpečnosti práce, ale také se zaměřit na předcházení a řešení zdravotních problémů zaměstnanců.

Toho chceme dosáhnout následujícím způsobem:

 • vyčleněním finančních rezerv určených specielně na zvyšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • optimalizací pracovního prostředí a zařízení z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • vytvořením atmosféry důvěry v oblasti BOZP iniciovat naprosto otevřenou komunikaci
 • aktivně se seznamovat s novými poznatky a trendy v oblasti zdravotní prevence a zavádět vybraná opatření do praxe
 • posilovat vědomí spoluodpovědnosti za svoje zdraví nejen při práci ale i v souvislosti se zdravým životním stylem

V oblasti ochrany živ. prostředí:

Důsledným uplatňováním integrovaného systému řízení minimalizovat dopady činnosti firmy na zatěžování životní prostředí, chovat se ohleduplně k životnímu prostředí na pracovišti i mimo něj.

Toho chceme dosáhnout následujícím způsobem:

 • snahou o zlepšování ochrany životního prostředí prostřednictvím nastavených měřitelných cílů
 • předcházením vzniku odpadů a znečištění
 • zvyšováním povědomí pracovníků o zásadách ochrany životního prostředí

Hlavní zásadou naší firmy a její integrované politiky řízení musí být nejen respektování právních, ale zejména etických zásad ve vztahu k zákazníkům, zaměstnancům a přírodě.

Pro její zdárné naplňování a rozvoj se vedení firmy zavazuje vytvořit optimální podmínky.

V Přívorech, dne 2.9.08