16.1.1. Excetry Souhrnný přehled > 16. Součásti pro dřevěný nábytek > 16.1. Spojování desek