Po - Pá: 7 - 15 +420 315 696 770 sunap-plasty@sunap-plasty.cz

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a povinnost záruky se řídí platnými právními předpisy České republiky.


Není-li zvláštní, smluvními stranami podepsanou smlouvou stanoveno jinak, lze případné náhrady prokázaných škod způsobených pochybením dodavatele nebo vadou dodaného zboží uplatnit maximálně do výše potvrzené hodnoty objednaného zboží.

Vadné výrobky jsou po jejich vrácení dodavateli přednostně nahrazeny novými, nezávadnými. Není-li v možnostech dodavatele nahradit vadné zboží, je odběrateli po jeho vrácení dobropsána původně účtovaná cena za vrácené zboží v plné výši.

Zpracování osobních údajů je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Objednávky

Objednávky jsou přijímány poštou, faxem, e-mailem nebo telefonicky. Objednávka musí obsahovat fakturační adresu, dodací adresu, IČ, DIČ a objednací značení výrobku. Je možno domluvit dlouhodobé požadavky na způsob vyřizování objednávek. Doručením objednávky je vyjádřen souhlas s těmito obchodními podmínkami. Potvrzení o přijetí objednávky včetně cen a předběžných dodacích termínů resp. přepotvrzení termínů dodání při zpoždění dodávky je po předchozí domluvě zasíláno faxem nebo e-mailem. S každou dodávkou je zasílána náležitá faktura resp. dodací list.

Vzor objednacího značení

Typ-Rozměr,Barva
056-007-30x30x2,černá

Pouze úplné označení zaručí jednoznačnou specifikaci požadovaného dílu. Při neuvedení celého objednacího čísla nelze zaručit správné dodání. Při neupřesnění požadované barvy jsou prvky dodávány v barvě, která je u daného typu považována za standardní - obvykle černá.

Odběrné množství

U skladových položek je hodnota minimálního balení cca 200 Kč bez DPH/položka. Při odběru pod 200 Kč je účtován příplatek 50 Kč za každou položku pod touto hranicí.

U položek, které nejsou na skladě, u nestandardních barevných provedení a u nestandardních materiálů je třeba se informovat na minimální množství. V nových, postupně vydávaných katalozích a letácích, jsou minimální odběrová množství jednotlivých položek uváděna.

K objednávkám účtovaných v € v hodnotě nižší než € 300 je účtován příplatek € 25.

Ceny

Vzhledem k tomu, že v nabídce je přibližně 50 000 druhů plastových komponentů, není možné vytvořit dlouhodobě platný kompletní ceník. Ceny jsou sdělovány telefonicky nebo formou písemné nabídky resp. potvrzení objednávky.

Prodejní cena závisí na objednaném množství daného prvku. Při odběrech velkého množství jsou možné smluvní ceny. Jsou poskytována cenová zvýhodnění podle objemu obchodní spolupráce v předcházejícím období.

Ceny jsou udávány v Kč bez DPH. Součástí ceny není dopravné a balné, které se účtuje zvlášť pro každou zásilku.

Termín dodání

Prvky na skladě se expedují nejpozději do 3 pracovních dní resp. dodávají dle požadavků zákazníka "na uvedený termín" (tj. je-li v objednávce uvedeno jako termín dodání přesné datum) nebo "do uvedeného termínu" (tj. je-li v objednávce uveden termín dodání do určeného dne, tzn. dodání zboží pak realizováno v období od objednání do uvedeného data). Je možno domluvit dílčí dodávky tj. postupné plnění objednávky na domluvené termíny.

Expresní dodání skladových prvků do následujícího pracovního dne je možné při objednání a domluvě do 10.00 hod.

Prvky, které nejsou na skladě, se dodávají zpravidla během 2 - 8 týdnů.

Dodání zboží může být po předchozím vyrozumění vázáno na úhradu závazků odběratele.

Nejsou - li závaznou objednávkou sjednány rezervované skladové zásoby, nejsou uznány žádné nároky na náhrady škody způsobené případným zpožděním dodávky.

Způsob dodání

Zaslání na dobírku - pošta, sběrná služba apod. Při déletrvající spolupráci je možno domluvit platbu převodem.

Ke každé zásilce, včetně dílčích dodávek, je účtováno balné a přepravné dle hmotnosti a druhu zásilky.

Přímý odběr z prodejního skladu - je nutno předem dohodnout a avizovat minimálně 2 hodiny před příjezdem. Osobní odběr bez objednávky předem je možný pouze v době 13:00 -15:00 nebo s expresním příplatkem 200,- Kč.

Vzorky, specifikace

V souhrnném přehledu výrobků jsou vyobrazeni zástupci jednotlivých typů reprezentující daný prvek, který se může vyrábět ve více tvarových mutacích. Vyobrazení prvků v katalogách je informativní a může se v rozměrové řadě v některých detailech nepatrně lišit. Vzorky 1-4 ks na vyzkoušení, v celkové hodnotě do cca 30 Kč, jsou poskytovány zdarma. Konečné rozhodnutí o vhodnosti výrobků pro požadovanou aplikaci je výhradně na zodpovědnosti odběratele a v mnoha případech vyžaduje vyzkoušení v praktických podmínkách. Veškeré poskytnuté popisy, nákresy a specifikace výrobků jsou uváděny bez záruky na základě dostupných znalostí za účelem získání pouze orientační představy o popisovaných produktech a nesmí být bez předchozího souhlasu poskytovány třetím stranám. Výrobky mohou být modifikovány bez předchozího oznámení, avšak při opakovaném odběru výrobku je zákazník s případnou změnou seznámen.

Vrácení zboží

V případě požadavku odběratele na vrácení zboží, které nevykazuje vady, bude toto zboží, kompletní, nepoužité a čisté, odebráno zpět pouze po předchozí dohodě a to se skontem 10% (vrácení do 2 měsíců) resp. 20% (vrácení po 2 měsících) z původně účtované ceny zboží. Platba bude zúčtována dobropisem vystaveným dodavatelem a dobropisovaná částka bude vrácena bankovním převodem na účet odběratele ve lhůtě do dvou týdnů od přijetí vraceného zboží dodavatelem.

Dodávku nestandardních  výlisků vyráběných na zakázku není možno vrátit.

Pracovní doba

pondělí až pátek od 7 do 15 hod

Sortiment