6.1. Podložky Souhrnný přehled > 6. Distanční prvky (podložky, vložky, ...)