6.4. Ostatní distanční prvky Souhrnný přehled > 6. Distanční prvky (podložky, vložky, ...)